O-ZoNe

ShoutBoard

Strafe Jump

Ďalší zo série návodov, popisujúci jeden z najzákladnejších skokov...

Strafe jump je pomerne jednoduchý, zato veľmi účinný skok. Hráčovi umožňuje počas skoku zabáčať, navyše ho aj urýchľuje. Skoro každá KZ mapa tento skok vyžaduje.

Teória:
Je nutné, aby hráč ktorý chce obskočiť nejaký objekt (ako na obrázku) presunul os bočenia do vnútra tohto objektu a opísal okolo neho trajektóriu kružnice, polkružnice a pod.

Prax:
1. Nasmerujte sa tak, aby bolo možné skok realizovať (najlepšie rovnomerne so stenou obskakovaného objektu)
2. Zahájte skok rozbehom, na hrane sa odrazte.
3. Okamžite po odraze pustite forward (W) a chvíľu leťte rovne (rovný let je nutný podla situácie, niekedy ho vôbec netreba).
4. Začnite bočiť myšou do vhodnej strany a držte strafe do rovnakej strany.
5. tesne pred dopadom pustite strafe, prestante bočiť myšou a stlačte duck (ctrl).

POZOR! Počas skoku (doby, kedy sa hráč nedotýka ničoho) je nutné nedržať forward (w)! V opačnom prípade sa hráč bude nechcene otáčať okolo osi vlastnej a letieť bude viacmenej rovne.